Emotional rescue - Rolling Stones (1980) - Bart van Leeuwen