Empty Rooms - Gary Moore (1985) - Bart van Leeuwen