New Frontier - Donald Fagen (1983) - Bart van Leeuwen